'Brustet hjärta' ökar risken för hjärtinfarkt

SYDNEY - Människor som sörjer förlusten av en nära och kära är sex gånger mer benägna att få hjärtinfarkt. Detta är slutsatsen från australiska forskare vid Sydneys Royal North Shore Hospital.

Studien fokuserade på fysiska förändringar efter förlusten av en nära och kära. Sörjningen lider av högt blodtryck och hjärtrytmstörningar. Och förändringar inträffar i immunsystemet.

160 personer var inblandade i studien. Hälften av dem sörjde förlusten av en nära och kära. Risken för hjärtsvikt minskade efter sex månader och var densamma efter två år som för andra människor.

Enligt den australiska studien är en plötslig rusning av stresshormoner orsaken till hjärtproblem. Tillståndet drabbar främst kvinnor.

Källor):
  • Telegraf