Lite träning, bättre än ingenting

BAARN - Vi vet alla att regelbunden träning är hälsosam. Ny forskning visar nu att även lite fysisk aktivitet, cirka 2,5 timmar i veckan, minskar risken för hjärt-kärlsjukdom med 14 procent.

Dessutom är risken för kranskärlssjukdom betydligt mindre ju mer träning. Så lite träning är bra, men mer är ännu bättre. Det säger forskare från Harvard School of Public Health.

Enligt forskaren Jacob Sattelmair drar vår hälsa redan nytta av dessa 150 minuter med medelintensitet, men med 300 minuters träning per vecka kommer vi att uppnå ännu bättre resultat.

Forskning
Sattelmair och hans forskargrupp granskade mer än 3000 studier om fysisk aktivitet och kardiovaskulär sjukdom och inkluderade så småningom 33 studier i sin analys. "I något äldre studier delades deltagarna vanligtvis i grupper: som aktiv eller stillasittande livsstil", förklarar Sattelmair. "Nya studier tittar oftare på effekten av total fysisk aktivitet på risken för hjärt-kärlsjukdom."

Kvinnor
Studien skiljer sig från tidigare forskning eftersom forskarna tittade på hur mycket människor ska träna för att minska risken och storleken på hälsovinsten. Det var också slående att resultaten visade att motion har en signifikant större effekt på risken för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor.

Källor):

  • WebMD

  • Medicinsk Xpress