Fortfarande för mycket salt i maten

HAAGEN - Folkhälsominister Klink har uppmanat livsmedelsindustrin att använda mindre salt.

Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) har undersökt olika saltinnehåll i samma produkter och skillnaderna verkar vara stora.

En del av branschen klarar sig bra med att minska saltinnehållet, men det finns också många företag som släpar efter.

För två år sedan gjorde minister Klink redan samma överklagande. Enligt honom är det möjligt att minska mängden salt i maten utan att påverka smaken. Han argumenterar därför för mer teknisk innovation för att minska saltinnehållet.

Hälsa
För hög saltförbrukning kan vara skadligt för hälsan. Den genomsnittliga saltförbrukningen i Nederländerna är för närvarande för hög. Det genomsnittliga saltintaget för vuxna är cirka nio gram per dag. Hälsorådet rekommenderar att man inte konsumerar mer än 6 gram per dag.

Källor):
  • ny myndighet för livsmedels- och konsumentproduktsäkerhet