'Bakterier förhindrar allergier'

BAARN - Antalet allergier ökar. Exponering för bakterier spelar en viktig roll i detta. Det är därför som barn som är födda med kejsarsnitt är mer benägna att utveckla allergier.

Detta visar forskning från Köpenhamns universitet. Forskarna studerade mer än 400 barn och fann ett samband mellan antalet bakterier i ändtarmen och chansen att utveckla en allergier senare i livet.

Mångfald
Liten mångfald i tarmfloran under småbarn är oftare förknippad med en allergi när barnet går i skolan. Ju större variation i bakterier, desto lägre är chansen att utveckla en allergi.

Kejsarsnitt
Så det gör skillnad, till exempel om ett barn föddes normalt eller med kejsarsnitt. Vid en naturlig födelse exponeras barn direkt för bakterierna från moderns ändtarm. Mycket mindre bakterier finns i kejsarsnitt. Detta kan också förklara varför kejserliga barn är mycket mer benägna att utveckla allergier.

I livmodern och under de första sex månaderna av livet skyddar moderns immunsystem barnet. Forskarna tror att barns tarmflora påverkas av moderns användning av antibiotika och olika konstgjorda ämnen som modern har utsatts för.

Utveckling

"Inte bara en bakterie är ansvarig för allergi och överkänslighet", förklarar forskaren Hans Bisgaard. "Det är viktigt att barn stöter på många olika bakterier. Helst i mycket ung ålder när immunsystemet fortfarande utvecklas."

Källor):
  • EurekAlert