Amsterdammers tränar alltmer

Antalet Amsterdammers idrottsliga är 67 procent. För tio år sedan var detta 56 procent och 2009 spelade 61 procent sport. Detta framgår av siffror från sportmonitorn i huvudstaden som dök upp på fredagen.

Amsterdam gör något över det nationella genomsnittet på 66 procent. Sport är mer och mer regelbunden i alla åldersgrupper. Fitness och löpning är särskilt populära. Barn föredrar att spela fotboll. Drygt en fjärdedel av alla Amsterdammers är medlemmar i en idrottsförening: pojkar och män oftare än flickor och kvinnor. Turkiska och marockanska amsterdammare är de minst ofta medlemmarna.

Fler och fler människor går också till ett gym. I synnerhet vuxna och över 55 år går i gym oftare. Ungdomar går vanligtvis i en förening. 8 procent av Amsterdammers har aldrig tränat och mer än en fjärdedel deltog inte det senaste året. Nästan hälften av de som inte är idrottare känner för att träna igen.

Källor):
  • Trogen