Antalet fall av kikhosta ökar

Antalet kikhostfall ökar stadigt. Under den senaste månaden rapporterade cirka 750 kikhostpatienter till sin läkare, mer än dubbelt så många som vid denna tid förra året. Detta framgår av data från RIVM.

Enligt en talesman för RIVM är situationen i år fortfarande långt ifrån jämförbar med toppen i rapporterna 2012, då det fanns en epidemi. På toppen av det året rapporterade nästan 2000 kikhostpatienter till läkaren på en månad. Sedan 1996 har kikhosta varit vanligare och toppar vartannat till vart tredje år.

Farligt för spädbarn

Kikhosta, som åtföljs av en ihållande hosta, är farligt för nyfödda barn som ännu inte har vaccinerats mot sjukdomen. De kan dö av det. Antalet kikhostfall är högst i regionerna Västbrabant, Utrecht och Twente.

Inga åtgärder ännu

Ökningen av antalet kikhostfall leder för övrigt inte till några åtgärder. I Belgien är till exempel alla gravida kvinnor vaccinerade mot kikhosta, men detta är ännu inte fallet i Nederländerna.

Källor):
  • ANP