Antalet vaccinationer har ökat igen i flera år

Fler vaccinationer mot mässling, påssjuka, röda hund och HPV

För första gången på flera år har vaccinationstäckningen ökat något. Antalet barn som vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund är högre, liksom antalet flickor som vaccineras mot livmoderhalscancer. RIVM rapporterar detta.

Medan vaccinationsgraden fortfarande var cirka 93 procent 2018 ökade den till 94 procent 2019. Detta innebär att den minskande trenden i vaccination av spädbarn mot påssjuka, mässling och röda hund har vänt om.

HPV-virus

Cirka 72 procent av flickorna som blev 13 år förra året vaccinerades mot HPV-virusuppsättning. Året innan var andelen fortfarande 59 procent. HPV-viruset är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinationsgraden för andra sjukdomar förblir stabil.

I rätt riktning

"Vi kommer att fortsätta att arbeta hårt för att göra ännu bättre, men jag anser att detta är viktiga signaler om att vi går i rätt riktning", säger statssekreterare Blokhuis (folkhälsa). Enligt Blokhuis har mycket uppmärksamhet ägnats åt bättre information och kommunikation.

Källor):