Aspirin sänker hjärnans försämring

BAARN - Att ta en aspirin varje dag bromsar hjärnans försämring hos kvinnor med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Forskare från Göteborgs universitet rapporterar detta.

Nästan 500 kvinnor i åldrarna 70 till 92 följdes i 5 år. Dessa kvinnor hade en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I början och slutet av studien mätte forskarna sina kognitiva färdigheter. Till exempel testades deras intelligens och orienteringsförmåga.

Bättre testresultat Hos kvinnor som tog en låg dos av aspirin dagligen under dessa fem år visade sig testresultaten försämras mycket mindre än hos kvinnor som inte tog aspirin. Aspirin verkar således bromsa nedgången i deras kognitiva förmågor hos kvinnor med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Utvecklingen av demens sågs också, men användningen av aspirin visade sig inte ha någon effekt på detta.

Råd För tillfället rekommenderar forskare inte att använda aspirin dagligen. "Vi vet inte vad de långsiktiga riskerna med detta är. Fördelarna uppväger kanske inte nackdelarna. Mer forskning behövs. Så vi kommer att följa kvinnorna i ytterligare fem år", säger Silke Kern.

Resultaten av forskningen har publicerats i BMJ Open.

Källor):
  • BBC