Att köra är farligt vid tidig Alzheimers sjukdom

Människor med mild Alzheimers sjukdom är mer benägna att ha olyckor än förare utan hjärnsjukdom.

Med en mycket mild form av denna demens kan människor fortfarande köra säkert. Men patienter med mild Alzheimers misslyckas med ett körprov fyra gånger så ofta som de med mycket milda. De är också oftare inblandade i olyckor. Detta visar forskning från Rhode Island Hospital och Brown University, publicerad i Neurology.

För studien följde de 84 personer med Alzheimers tidiga debut och 44 kontroller. Sammantaget kan personer med tidig demens som Alzheimers köra säkert under lång tid. Men eftersom körförmågan kan försämras snabbt rekommenderar forskarna att kontrollera patienter var sjätte månad. Patienter med låg utbildning eller hög ålder kunde snabbare inte köra säkert.

Forskarna försöker nu göra tillförlitliga tester som läkare kan använda för att bedöma deras patients förmåga. Så att de kan göra ett korrekt uttalande om patientens körsäkerhet bakom skrivbordet.

Källor):
  • EurekAlert