Att spela fotboll förbättrar de hemlösa hälsan

BAARN - Att spela fotboll två eller tre gånger i veckan halverar risken för för tidig död hos hemlösa män.

Människor utan tak över huvudet har i genomsnitt en lägre livslängd, vanligtvis som ett resultat av hjärt-kärlsjukdom. De har ofta högt blodtryck, röker och lider av alkohol- och drogmissbruk. Många hemlösa går mycket, men tränar inte intensivt.

Bättre kondition
För denna studie delades 55 danska hemlösa i en kontrollgrupp och en grupp som gick på fotbollsträning två eller tre gånger i veckan. Efter tolv veckor var fotbollsspelarna i bättre skick och deras kolesterol, blodtryck och kroppsfett hade minskat.

Syreupptagningskapacitet
Deras maximala syreupptagningskapacitet hade också ökat elva procent. Tidigare forskning har visat att denna ökning halverar dödsrisken.

Intensiv
Streetfotboll är mycket intensiv för hemlösa män. Tolv veckors träning förbättrar tillståndet och hjärt-kärlsystemet avsevärt. De flesta kom också troget till utbildningen. "Fotboll är inte bara en varierad träning utan också social och du kan göra det var som helst", säger forskare Peter Krustrup vid University of Exeter.

Källor):
  • Medicinsk Xpress