Bakterier lever längre i sand än i havsvatten

Havsvatten kan verka smutsigt. När det gäller bakterier har du dock mer att frukta från sanden på stranden. Forskning från University of Hawaii visar att bajsbakterier förblir i sanden längre än i vattnet.

Avloppsvatten från avlopp kan till exempel förorena havsvatten och ibland resultera i tillfällig stängning av stränder. Om simmare kommer i kontakt med vatten som är förorenat med till exempel avföring eller av misstag sväljer detta vatten kan de drabbas av magbesvär, diarré och hudutslag.

Forskare har funnit att strandsand kan innehålla 10 till 100 gånger så många bakterier som intilliggande havsvatten. Detta gäller bakterier som E. coli och enterokocker, bakterier som förekommer i tarmarna. Forskarna ville veta hur detta är möjligt.

Skydd

De återskapade en strand i laboratoriet med sandprover från Kualoa Beach och havsvatten som är förorenat med avlopp. De observerade hur bakteriepopulationen förändrades. Bakterierna tycktes överleva längre på sanden än i vattnet. Solljus kan förhindra bakterietillväxt, men på stranden skyddar sanden bakterierna från solen. Dessutom blir bakterierna i sanden lätt omgivna av en biofilm som erbjuder skydd.

Resultaten av forskningen publiceras i Environmental Science & Technology.

Nyckelord:
Källor):
  • WebMD