Begagnad rök under ungdomar ökar risken för KOL

BAARN - Begagnad rökning under barndomen ökar risken för KOL i vuxenlivet. Detta är enligt en ny studie publicerad i Respirology.

Forskarna fann att barn som brukade röka under sin barndom i vuxenlivet är nästan dubbelt så benägna att utveckla KOL. KOL, eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, står faktiskt för två lungsjukdomar: kronisk bronkit och emfysem.

Forskarna vid Haukeland universitetssjukhus i Bergen, Norge, undersökte 433 patienter med KOL från 2006 till 2009. De jämförde dem med en kontrollgrupp på 325 personer. Bland annat undersöktes riskfaktorerna för KOL och kön.

Ledande forskare, Ane Johannessen, och kollegor drog slutsatsen att passiv rökning under barndomen fördubblar risken för KOL och andningsbesvär i vuxenlivet.

Kön
Kvinnor som exponerats för passiv rökning under barndomen befanns ha en något högre risk för KOL än män som exponerades för passiv rökning under barndomen.

Nyckelord:
Källor):
  • Medicinska nyheter idag