'Behandla hjärtsjukdomar med reumatism'

UTRECHT - Hjärtsjukdom kan förebyggas med hjälp av ett antiinflammatoriskt läkemedel som används vid reumatism. Detta framgår av storskalig internationell genetisk forskning.

UMC Utrecht deltog i studien. "Resultaten stöder tanken att inflammation är en orsak till hjärtsjukdomar och att hämning av inflammation kan minska risken för hjärtsjukdomar", säger kardiolog Folkert Asselbergs.

"Detta betyder inte att vi kommer att börja behandla hjärtpatienter med reumatismläkemedlet från i morgon. Det betyder att vi bör inrätta en studie för att se om läkemedlet verkligen kan minska hjärtsjukdomar."

Hämma Signalsubstansen "interleukin-6" är involverad i inflammatoriska reaktioner och spelar en roll i utvecklingen av kranskärlssjukdom. Läkemedel som blockerar interleukin-6 kan förhindra hjärtsjukdomar. Läkemedlet Tocilizumab har denna effekt och används för att hämma inflammation vid reumatism.

Forskning Slutsatserna är baserade på 40 studier med genetiskt material hos mer än 133 000 personer. Hos vissa människor finns det en variation i genen för interleukin-6 vilket gör dem mindre inflammatoriska i blodet. Samma människor är också mindre benägna att utveckla hjärtsjukdom.

Samma effekt kan ses hos reumatiska patient behandlade med Tocilizumab. Detta kan innebära att läkemedlet kan förhindra hjärtsjukdomar. Därför kommer läkemedlet nu att undersökas hos patienter med hög risk att utveckla hjärtsjukdomar.

Källor):
  • UMC Utrecht