Bröstsmärta inte alltid hjärtinfarkt

På grundval av bröstsmärtor kan läkare inte dra slutsatsen att en kvinna får hjärtinfarkt. Bröstsmärta kan också vara ett symptom på en mängd andra tillstånd. Detta framgår av en studie från universitetssjukhuset i Basel.

Studien undersökte cirka 800 kvinnor och 1700 män som upplevde allvarliga bröstsmärtor rapporterade i nio olika akutmottagare.

Små skillnader
Hos kvinnorna undersökte forskarna huruvida de kunde urskilja om patienten faktiskt fick en hjärtattack baserat på 34 olika egenskaper hos smärtan. De tittade till exempel på platsen för smärtan, hur den kändes och om rörelse, andning och andra faktorer förvärrade smärtan. Vissa skillnader uppstod, men de var för små för att kunna göra en diagnos.

Endast 18 procent av dessa kvinnor och 22 procent av männen befanns ha hjärtinfarkt.

Andra symtom
Cirka 9 av 10 personer som får hjärtinfarkt upplever bröstsmärtor. En mängd andra medicinska problem kan dock också orsaka bröstsmärtor. Kvinnor som får hjärtinfarkt upplever ofta också andra symtom, som andfåddhet, illamående, kräkningar och smärta i ryck, nacke eller käke.

Resultaten av forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.

Källor):
  • WebMD