Bättre hjärtfunktion med LVAD

En LVAD stöder pumpkapaciteten i ett hjärta som inte längre fungerar tillräckligt bra själv.

Hjärtat är en kontraktil muskel som pumpar blod genom cirkulationssystemet till lungorna och andra delar av kroppen. Det finns fyra håligheter i hjärtat, där blod samlas och sedan distribueras till kroppen. De två övre håligheterna kallas höger och vänster atrium (atrium), och de större håligheterna längst ner i hjärtat är höger och vänster kammare (ventrikel).

Den vänstra kammaren pumpar 3 till 6 liter blod per minut till hela kroppen. En sjukdom kan dock påverka effektiviteten i vänster kammare. Då kan inte tillräckligt med blod pumpas till kroppen för att kroppen ska fungera normalt.

I sådana fall kan hjärtfunktionen förbättras av en anordning, en LVAD (vänster ventrikulär hjälpanordning). En LVAD är en typ av mekanisk pump som kirurgiskt sätts in i kroppen. LVAD stöder pumpkapaciteten i ett hjärta som inte längre fungerar tillräckligt bra själv.

Många av de senaste LVAD: erna implanteras direkt i vänster kammare. LVAD skjuter blodet genom ett rör som är anslutet till aortan. Således säkerställer LVAD att arbetsbelastningen för det skadade hjärtat avlastas.

LVAD är särskilt användbara för patienter som väntar på hjärttransplantation. Eftersom det krävs mycket fler hjärtan än antalet tillgängliga givarhjärtor kan LVAD rädda människors liv. Denna operation kan medföra flera komplikationer, som bör diskuteras med läkaren före operationen.