Bättre lagkamrat motiverar inom sport

BAARN - Ingen motivation att träna? Att känna sig lite underlägsen kan vara lösningen. Forskning från Kansas State University visar att ämnen cyklar längre om de tycker att en lagkamrat presterar bättre.

I den första delen av studien cyklade kvinnliga studenter sex gånger på en rörelsecykel i ett laboratorium. De var tvungna att cykla så länge de kunde. I genomsnitt var det 10 minuter.

Virtuell motståndare
Sedan kom de tillbaka till en annan session, men fick höra att det i ett annat labb också finns människor på cykling. Dessa människor var synliga på en skärm, som faktiskt visade samma video om och om igen. Ämnen hörde också att de andra cyklisterna i den första delen av studien hade cyklat 40 procent längre.

"Vi skapade intrycket att den virtuella partnern var något bättre än ämnena. I denna grupp cyklade deltagarna i genomsnitt 9 minuter längre än när de cyklade ensamma", säger forskaren Brandon Irwin.

Team
I ett annat experiment fick försökspersonerna veta att de cyklade i ett team. Lagpoängen skulle vara poängen för den som slutade först. Ämnen trodde att de i det tidigare experimentet hade cyklat mindre än sin lagkamrat. Det fick dem att cykla två minuter längre i ett lag. Ju längre de cyklade i ett lag, desto längre kunde de hålla.

Enligt Irwin ville deltagarna inte svika sin lagkamrat. En lagkamrat som är lika bra eller lite bättre, motiverar inte alls lika bra som en lagkamrat som är mycket bättre. Undersökningen visar att en partner som är cirka 40 procent bättre är optimal för din motivation.

Källor):
  • Science Daily