Bättre skolprestanda genom mer träning

LOS ANGELES - Studenter som tränar mer presterar bättre i skolan. Detta visar en studie från University of California i Los Angeles.

Fysiskt aktiva elever verkar göra högre poäng än sina mindre passande klasskamrater. Elevernas kondition bestämdes med hjälp av ett löptest och jämfördes med ett matte-, läs- och språktest.

Enligt ledande forskare, Dr William McCartney, föll testpoängen med mer än en poäng för varje extra minut som det tog en student att klara löptestet.

Studien fann också att studenter med hälsosam vikt presterade bättre i skolan än sina överviktiga klasskamrater.

Forskarna drar slutsatsen från detta att både ett gott tillstånd och en hälsosam vikt bidrar till hjärnans optimala funktion. Om uppföljningsforskning bekräftar den positiva effekten av fysisk aktivitet på skolprestanda, måste skolorna investera mer i PE-lektioner.

Källor):
  • Reuters