D-vitamin förbättrar andningen hos KOL-patienter

BAARN - Att ta D-vitamin kan förbättra andningen hos KOL-patienter. Detta visar forskning från Miek Hornikx från det katolska universitetet i Leuven.

COL är ett samlingsnamn för andningssjukdomar kronisk bronkit och emfysem. Den lilla studien involverade 50 patienter med KOL. De följde alla ett behandlingsprogram på tre månader.

För studien fick en del av gruppen patienter vitamin D och den andra hälften fick placebo. KOL-patienterna som tog vitamin D-tillskottet visade sig ha mindre andningssvårigheter och rörelse än placebogruppen.

Det konstaterades också i slutet av studien att muskelstyrkan hos gruppen som tog D-vitamin förbättrades kraftigt och att de fortsatte att träna längre.

Enligt Hornikx behövs ytterligare forskning, särskilt för att undersöka hur D-vitamin förbättrar muskelfunktionen. Resultaten av studien presenterades vid American Thoracic Society International Conference 2011 i Denver.

Källor):
  • WebMD