Damtoaletter är renare än herrtoaletter

Hygien på offentliga toaletter har ökat. Detta visas av National Toilet Survey 2014.

Professionell tidning Service Management, i samarbete med hygienleverantören Uniqcare, undersökte 150 offentliga toaletter. Av dessa visade sig 36 procent vara rena. År 2013 visade sig endast 29 procent av offentliga toaletter vara rena. 38 procent av damtoaletterna var rena. Detta var 34 procent för män.

Toalettsits mest smutsiga

Av de fyra uppmätta kontaktytorna var toalettstolen den mest smutsiga, följt av kran och spolratt.

toaletterna i offentliga byggnader och restaurangbranschen var de renaste, båda med 38 procent bra. Sjukvården ligger på tredje plats med 37 procent bra. Butikerna och varuhusen slutade bra på sista plats med 25 procent.

Renaste toaletten i Nijmegen

Toaletterna i Vendor Washrooms i köpcentret Molenpoort i Nijmegen kan kalla sig de renaste i Nederländerna. Inga bakteriekolonier hittades på toalettsitsen, spolknappen och kranar, medan dörrhandtaget hade ett mycket lågt antal på fyra kolonier. Entero-bakterier, från avföring, hittades inte alls av forskarna. Dessutom fick denna toalett 10 för erfarenhet.

Källor):
  • ANP