Depression och ångest dåligt för hjärtat

HAAGEN - Människor med depression eller ångestsyndrom är nästan tre gånger så benägna att drabbas av åderförkalkning än människor utan dessa psykologiska problem. Detta visar forskning från VU: s medicinska centrum.

I studien jämfördes 2115 personer med depression eller ångestsyndrom, såsom fobi, panikstörning eller agorafobi, med 602 friska människor. Alla var mellan 18 och 65 år och hade vid tidpunkten för studien ännu inte drabbats av hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna bestämde om det fanns artärförkalkning med hjälp av en blodtrycksmätning i arm och fotled (ankel-arm-index). Åderförkalkning kan i sin tur leda till hjärtinfarkt, stroke eller andra hjärt-kärlsjukdomar.

Människor med en psykisk störning hade tre gånger större risk för åderförkalkning, även när man tittade på ålder och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck. Resultaten kommer att publiceras i tidskriften Journal of Psychosomatic Research i augusti.

Källor):
  • Dutch Heart Foundation