Frånskilda människor är mer benägna att få hjärtinfarkt

Det är mer sannolikt att frånskilda människor får hjärtinfarkt än personer som är gifta. Den kroniska stress som kan följa med en skilsmässa kommer sannolikt att ha en negativ effekt på kroppen under lång tid framöver. Detta visar en studie från Duke University bland mer än 15 000 män och kvinnor.

Forskarna följde en grupp på 15 827 personer mellan 1992 och 2010. Ungefär en av tre deltagare genomgick minst en skilsmässa under denna period.

Kvinnor som skilde sig en gång var 24 procent mer benägna att få hjärtinfarkt än kvinnor som gifte sig under hela studietiden. Faktum är att kvinnor som skilde sig flera gånger hade 77 procent större risk att få hjärtinfarkt.

Mindre skillnad hos män

Hos män verkade en skilsmässa ha mindre effekt på deras hjärtan. Efter en skilsmässa hade de 10 procent större risk för hjärtinfarkt och 30 procent efter flera skilsmässor. Dessutom, när de gifte sig igen, var deras risk tillbaka till den gamla nivån, medan för kvinnor minskade risken bara något när de gifte sig om.

Kronisk stress

Enligt forskarna kunde livsstilsförändringar, till exempel mindre inkomst, inte förklara den ökade risken. De tror att det har att göra med långsiktig påfrestning. ”Vi vet att psykologiska klagomål belastar immunsystemet konstant, ökar risken för inflammation och ökar mängden stresshormoner. Immunsystemet påverkas negativt och över år tar det sin fysiska vägtull, säger Linda George.

Läkemedel kan minska risken för högt blodtryck, men det finns ingen enkel lösning på en stressig skilsmässa. Forskarna rekommenderar stöd från goda vänner.

Resultaten av forskningen publicerades i Circulation.

Källor):
  • BBC