EHEC-bakterier: vem är i riskzonen?

Äldre och barn särskilt mottagliga

Vissa människor är mer benägna att smittas med muterade tarmbakterier som EHEC än andra. Vem är i fara?

Under ett normalt år har Nederländerna cirka sextio registrerade EHEC-infektionsmedel. Även om det är irriterande är föroreningar inte särskilt sällsynta. 2011 EHEC-epidemin involverade en muterad variant av EHEC, som är resistent mot de flesta typer av antibiotika.

Mindre motstånd
Skulle en ny EHEC-epidemi bryta ut; vem är mest utsatta? RIVM indikerar att särskilt de '' svagare '' i samhället löper en extra risk. Små barn, äldre och personer med nedsatt resistens har därför en större risk för kontaminering med EHEC-bakterierna.

Riskgrupper:

- Barn under fem år
- Äldre över sextio
- Människor som inte tillämpar goda hygienregler på sig själva
- Människor som arbetar i vård eller med små barn
- Människor som använder gård (barn) arbete

Du löper extra risk:

- Om du kommer i kontakt med smittad boskap eller dess gödsel
- Om du äter nötkokt nötkött
- När du använder obehandlade mjölkprodukter
- När du dricker opastöriserad mjölk
- Genom att äta råa, otvättade grönsaker

Källor):

  • RIVM

  • Nu.nl

  • Världshälsoorganisationen (WHO)

  • ARD