EHEC: dödsantal vid 35; 3000 sjuka

BAARN - EHEC-bakterien har nu dödat minst 35 personer. Tysklands hälsovårdsminister Daniel Bahr sa på söndag att han fruktar att det kommer att bli fler offer.

"Vi kan inte utesluta fler dödsfall, smärtsamt som det är att säga det," sa Bahr. "Den stadiga nedgången i antalet nya infektioner ger utrymme för optimism. Men det utesluter inte att fler fall av EHEC uppstår."

Robert Koch Institute, motsvarande holländska RIVM, uppgav också på söndag att EHEC utbrottet är på väg att avta. Alla offer var i Tyskland, förutom ett: i Sverige dog någon efter ett besök i Tyskland. Mer än 3000 människor blev sjuka i minst 16 länder. Åtta personer blev sjuka i Nederländerna.

HUS
Många som överlever infektioner med EHEC-bakterierna i Tyskland kommer att behöva ta itu med konsekvenserna resten av livet. Cirka 100 personer har så allvarliga njurskador (HUS) att de behöver en transplantation eller dialys.

EHEC-bakterierna kan orsaka tarmblödning, diarré, kräkningar, illamående, feber, magkramper och njurproblem. Efter veckors utredning visade sig groddar från en tysk ekologisk gård vara källan till infektionerna. Verksamheten har stängts och alla artiklar som produceras där har återkallats.

Källor):

  • Volkskrant

  • ANP