EHEC-epidemin avtar

BAARN - EHEC-epidemin är på väg att avta, men inte över ännu. Vi kan dra slutsatsen från nya siffror från Robert Koch Institute. Den senaste bekräftade föroreningen är från 7 juli.

Enligt European Center for Disease Prevention (ECDC) finns för närvarande 3 908 bekräftade EHEC-infektioner, varav 765 personer har fått hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Enligt ECDC är antalet dödsfall i EHEC 41. Centret baserar sina uppgifter på de senaste siffrorna från Robert Koch Institute.

Onormal WHO-folkräkning
Världshälsoorganisationens (WHO) folkräkning skiljer sig från EDC: s folkräkning. De talar om 53 dödsfall och mer än 4000 EHEC-infektionsmedel i 14 europeiska länder, USA och Kanada; varav mer än 3900 infektioner i Tyskland.

Ekologisk gård öppen igen
Tyska medier rapporterade tidigare att den troliga källan till kontaminering, den ekologiska gården i Bienenbüttel där det egyptiska fenegreekfrön hittades, har öppnats igen genom en rättegång skulle kräva. Detta verkar inte längre nödvändigt nu när den tyska regeringen har tagit bort alla bockhornsklöverfrön och släppt gården.

Källor):

  • Världshälsoorganisationen (WHO)

  • ECDC

  • Robert Koch Institute