Behandlingen av en EHEC-infektion

Tarmbakterier verkar vara antibiotikaresistenta

Infektion med EHEC-bakterierna kan få livshotande konsekvenser. Hur behandlas föroreningar?

Människor som har fått en EHEC-infektion återhämtar sig vanligtvis på fem till tio dagar utan behandling. Personer med nedsatt resistens, barn och äldre är dock mer utsatta för infektion och kommer att behandlas.

Motståndskraftig mot antibiotika
Det finns inget vaccin tillgängligt mot EHEC-kontaminering. Behandling med antibiotika har ännu ingen påvisad effekt. Bakterien är extremt aggressiv och resistent mot många typer av antibiotika. Faktum är att vissa typer av antibiotika kan öka risken för komplikationer som HUS. För närvarande behandlas därför endast symtom på infektionen: man försöker förhindra uttorkning på grund av diarré genom att hålla balansen mellan fukt och salt i balans och behandla eventuellt högt blodtryck.

Källor):

  • RIVM

  • Världshälsoorganisationen (WHO)

  • ANP