EHEC: en global epidemi

BAARN - EHEC-utbrottet i Tyskland är inte över ännu. Trots starka misstankar om bakteriekällan är det fortfarande okänt var epidemin härstammar. 22 personer har sedan dess dött, varav 21 i Tyskland. Men hur är det med infektioner över hela världen? En liten numerisk uppdatering.

HUS-räknaren i Tyskland ligger för närvarande på 627, 54 fler än i går. Femton av dem har tyvärr dött. I morse räknade Tyskland också 1536 patienter med en EHEC-infektion utan HUS: 108 fler än igår. Sex personer dog av infektionen.

Elva europeiska länder har nu rapporterat 31 HUS-patienter - varav en har dött - och 71 EHEC-infektioner, den sista utan dödsfall. I Amerika finns två HUS-patienter kopplade till det europeiska utbrottet.

Alla utom en av de sjuka är kända för att ha besökt Tyskland under inkubationstiden för EHEC-utbrottet.

Du hittar mer information till HUS här.

Land HUS EHEC
Österrike 0 2
Tjeckien 0 1
Danmark 7 11
Frankrike 0 10
Nederländerna 4 4
Norge 0 1
Polen 1 0
Spanien 1 0
Sverige 15 31
Schweiz 0 3
Storbritannien 3 8
Källor):
  • Världshälsoorganisationen (WHO)