Elcykel går snabbt

Förra året fördubblades försäljningen av elcyklar nästan, enligt siffror från Bovag. Enligt TNO kan ökningen av elcykelanvändning ha positiva effekter på rörlighet, hälsa och koldioxidutsläpp.

Enligt forskning från Bovag, i kombination med GfK Panel Services, marknaden för elcyklar växer kraftigt. Under första kvartalet 2008 såldes 25 000 jämfört med 14 000 under samma period förra året.

På grund av denna ökning förväntar sig TNO att holländarna cyklar oftare och längre. Dessutom kommer många människor som inte cyklar nu, som pendlare, äldre och kroniskt sjuka.

Minska fetma
Fler holländare kommer då att uppfylla den nederländska standarden för hälsosam träning (NNGB). Detta kan också bidra till att minska fetma.

Trafikstockningarna kommer inte att minska som ett resultat, tänker TNO, men tillgängligheten till städerna kommer att förbättras. Det är också positivt att en minskning av CO 2 -utsläppen kan förväntas.

Källor):
  • TNO