En första med en större hjärtklaff i UMC Utrecht

UTRECHT - UMC Utrecht är det första sjukhuset i Nederländerna där det är möjligt för patienter att få en större hjärtklaff.

Särskilt äldre patienter med hjärtproblem drar nytta av detta. De kan fortfarande få en ny hjärtklaff utan större operation.

Större operation
Patienter med hjärteklaffar som inte fungerar är i dåligt skick och har en kortare livslängd. Implantation av konstgjorda hjärtklaffar via kirurgi är dock inte möjlig hos alla patienter, eftersom det är ett stort förfarande.

Av denna anledning sätter läkare in en konstgjord hjärtklaff genom blodkärlen i ljumsken hos patienter i åldern åttio år och äldre. Nackdelen med detta är att blodkärlen kan skadas och ventilen måste vikas mycket liten. De konstgjorda hjärtklaffarna som UMC Utrecht hittills använder för detta är för små för ungefär en fjärdedel av dessa patienter. Dessa passar inte bra i hjärtat.

De började nyligen använda den nya, större konstgjorda hjärtventilen för detta. Med en diameter på 29 millimeter är ventilen tillräckligt stor för alla äldre patienter, men kan fortfarande sättas in genom ljumsken.

Källor):
  • UMC Utrecht