Farliga Klebsiella-bakterier finns också nu i rehabiliteringscentret

ROTTERDAM - Den farliga Klebsiella-bakterien har nu också dykt upp i rehabiliteringscentret i Rotterdam Rijndam. Bakterien hittades hos två patienter vid institutionen. Metro rapporterar det.

Patienterna där bakterien har hittats är inte sjuka. Paret har sedan dess isolerats från de andra patienterna. Rehabiliteringscentret har också vidtagit åtgärder för att förhindra ytterligare spridning av de multiresistenta bakterierna.

Klebsiella Oxa-48-bakterier har hittills bara hittats på sjukhuset Maasstad i Rotterdam. Det sjukhuset är nu under närmare övervakning av Healthcare Inspectorate (IGZ).

Klebsiella Oxa-48, en variant av Klebsiella pneumoniae, är stavformade bakterier som finns i munnen, tarmarna och på huden. I princip orsakar inte bakterien sjukdom, men den kan orsaka infektioner hos personer med nedsatt resistens (lunginflammation).

Denna variant är resistent mot nästan alla former av antibiotika. Detta gör det svårt att behandla en infektion med denna bakterie.

Källor):
  • Tunnelbana