Fem holländare infekterade med EHEC

BAARN - I Nederländerna har infektion med EHEC-bakterier hittills bekräftats hos fem patienter. Alla patienter har besökt Tyskland.

Fem patienter har en bekräftad infektion med de tyska EHEC-bageri na. Förutom tarmbesvär har fyra av dem också allvarliga njurproblem (HUS-syndromet) till följd av infektionen.

Förutom dessa fem patienter finns det några andra patienter som fortfarande undersöks för en infektion med EHEC-bakterierna.

Källor):