Fler hjärtarytmier på grund av rökning

Att sluta röka är bra, men det är aldrig bättre att starta, enligt forskning från Erasmus Medical Center. En rökhistoria kan öka risken för hjärtarytmier.

Människor som röker eller har rökt är 50 procent mer benägna att utveckla hjärtstillståndet AF - även kallat förmaksflimmer. I AF kontraherar hjärtatrierna oregelbundet och för snabbt (arytmi), vilket gör patienten andfådd. Det visar forskning bland 5700 personer i åldern 55 år och äldre.

Det har varit känt under en tid att rökning orsakar hjärtsjukdomar, men det är första gången en direkt koppling har hittats mellan AF och rökning. Detta tog också hänsyn till andra faktorer som ålder, högt blodtryck och tidigare hjärtsvikt.

Studiens fullständiga resultat publiceras i American Heart Journal.

Källor):
  • Reuters