Fler och fler obotliga KOL-patienter

Det förväntas att mer än 200 000 patienter med lungsjukdomen KOL kommer att läggas till inom tjugo år. Lung Fund rapporterar detta som en del av World COPD Day.

KOL är en kronisk förträngning av luftvägarna som begränsar andningen och kännetecknas av symtom på andfåddhet, hosta och / eller slem. Den främsta orsaken till denna sjukdom är rökning. Detta beror på att tobaksrök irriterar slemhinnan inuti luftvägarna och så småningom skadar den irreparabelt.

Ökning av antalet patienter

Lung Fund förväntar sig en betydande ökning av KOL-patienter på grund av de skadliga effekterna av rökning. Dessa manifesterar sig ofta inte förrän många år senare. Det finns för närvarande cirka 600 000 människor i Nederländerna med denna obotliga lungsjukdom. Det förväntas att det kommer att finnas mer än 800 000 patienter fram till 2040.

Nytt forskningsprogram

Lung Fund har nyligen startat ett nytt forskningsprogram för att påskynda ett genombrott i behandlingen av KOL. Under ledning av professor Hans Clevers från Hubrecht Institute kommer toppforskare från USA och Europa att arbeta med en minilång tillverkad av stamceller från lungorna de närmaste fem åren. Clevers: "Med dessa minilungor kan vi testa läkemedel som återaktiverar stamcellerna i lungorna. Dessutom undersöker vi om återhämtningsprocessen i lungorna kan stimuleras genom att ersätta friska stamceller. Vi hoppas ha utvecklat en regelbunden behandling för KOL-patienter på åtta till tio år. "

Källor):
  • Lång fond