Flickor får mindre injektion mot livmoderhalscancer

Flickor upp till 15 år får nu bara två vaccinationer mot livmoderhalscancer istället för tre. Nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) rapporterar detta på tisdag.

Flickor över femton får fortfarande tre. Den nya policyn träder i kraft omedelbart. Flickor som redan har fått ett samtal kan bara gå och få sitt första skott. Den andra vaccinationen följer efter sex månader.

Forskning från tillverkaren visar att två injektioner också fungerar bra mot humant papillomvirus (HPV), viruset som orsakar livmoderhalscancer.

HPV är ett vanligt och mycket smittsamt virus som överförs genom sexuell kontakt. Vanligtvis rensar kroppen upp själva viruset. Ibland fungerar det inte. Om viruset stannar länge kan det leda till livmoderhalscancer. Chansen på detta är liten.

Det år som flickor fyller tretton år får de en inbjudan till injektionerna.

Källor):
  • Nu.nl