Forskare odlar celler för blodkärl

BAARN - Ett team från Cambridge University har lyckats odla alla tre typer av celler som utgör blodkärlets vägg. Detta representerar ett genombrott i behandlingen av hjärt-kärlsjukdomar.

Forskarna använde patienternas hudceller för att producera olika typer av vaskulär glattmuskelvävnad. Med denna vävnad kan de kanske göra färdiga vener och blodkärl i framtiden. Dessa implanteras sedan i en patient som ett alternativ till en gå förbi eller stent.

Vilken typ av blodkärl som helst
Tidigare kunde ett bioteknikföretag i Kalifornien odla blodkärl i laboratoriet och implantera dem hos njurpatienter. Cambridge-teamet rapporterar att deras upptäckt kan användas för fler kärlproblem. "En typ av blodkärl är inte lämplig för allt. Vi har nu förmågan att göra alla typer av blodkärl som är rätt för varje patient", säger Sanjay Sinha.

Fördelar
En förbikoppling använder nu ofta blodkärl från en annan del av patientens kropp. Ibland finns det inget lämpligt blodkärl. Läkare använder sedan en syntetisk version, men de täpps snabbt till och kan orsaka allvarliga infektioner.

Tidigare försök att skapa vener använde plasma från djur. Detta kan innehålla ämnen som är giftiga för människor. Med denna nya teknik krävs ingen plasma, vilket minskar hälsoriskerna och risken för avstötning.

Källor):
  • Daglig post