Forskare upptäcker djur som kan göra antibiotika

AMSTERDAM - Forskare från VU University Amsterdam, Leiden University, Imperial College London och det holländska bioteknikföretaget DSM har för första gången visat att det insektsliknande jorddjuret Folsomia candida har förmågan att framställa antibiotika - ämnen som dödar bakterier.

Fram till nu trodde forskare att endast svampar och vissa bagare var kapabla till detta. Forskarna undersökte genomdjursgenomet och fann två gener som är nödvändiga för att göra enzymet isopenicillin N-syntas. Detta enzym behövs i sin tur för att framställa antibiotika (isopenicillin och dess derivat).

Tarmar
De hittade generna är aktiva i markens djurs tarmar och har typiska egenskaper hos högre organismer. De skiljer sig i delar från motsvarande gener i svampar, men DNA-bitarna som är direkt relaterade till enzymernas funktion är exakt samma. Generna har troligen "hoppats över" från en svamp eller bakterie och införlivats i genomdjuret hos markdjuret. Detta hopp mellan bakterier är inte ovanligt, men överföring till djur är mycket sällsynt.

Evolutionär fördel
Forskarna kunde isolera en av generna och visade att den fungerade. Den hoppade genen producerar ett enzym som syntetiserar isopenicillin. Vilken typ av antibiotika som därefter framställs av isopenicillin är ännu inte klart. Forskarna tror att produktionen av antibakteriella ämnen har gett markdjuret en stor evolutionär fördel, eftersom den lever i jorden där mikroorganismerna är rikliga.

Forskningen publiceras i tidskriften Molecular Biology and Evolution.

Källor):
  • VU: s medicinska centrum