För lite träning ökar risken för hjärtsjukdomar

Brist på motion är den största riskfaktorn för hjärtsjukdom hos kvinnor över trettio. Detta framgår av en nyligen australisk studie.

Enligt forskarna kan 3000 liv per år - om kvinnor följer träningsriktlinjer - räddas bara i Australien.

Kvinnor bör därför vara mer varnade för farorna med inaktivitet, säger forskarna. För lite motion är en större riskfaktor än andra faktorer som fetma.

Ett forskargrupp från University of Queensland spårade hälsan hos mer än 30 000 kvinnor födda på 1920-, 1940- och 1970-talet.

Rökning

Rökning tycktes vara den största riskfaktorn för att utveckla hjärtsjukdom hos kvinnor under 30 år. Träning i minst trettio minuter om dagen, men ännu bättre 45 minuter, förbättrar hälsan kraftigt och halverar risken för hjärtsjukdomar.

Resultaten av studien publiceras i British Journal of Sports Medicine.

Källor):
  • BBC