För mycket salt i vardagliga produkter

HAGEN - Trots de många löften från livsmedelsindustrin finns det fortfarande onödig mycket salt i många vardagsprodukter. Detta visar forskning från konsumentföreningen.

För saltforskningen undersökte föreningen samma produkter som i ett tidigare test 2007. Den enda produkten med mindre salt är bröd. Denna stora framsteg är sannolikt resultatet av råvarulagen som ändrats på begäran av bagarna själva.

Konsumentföreningen drog på grundval av forskningen slutsatsen att konsumenter fortfarande konsumerar en överdos salt varje dag. Holländarna konsumerar i genomsnitt 9 gram salt per dag obemärkt, mycket mer än den rekommenderade mängden (1 gram) och långt över regeringens råd om högst 6 gram.

För mycket salt orsakar högre blodtryck, vilket så småningom kan leda till stroke eller hjärtinfarkt. Salt är alltså orsaken till flera tusen förebyggbara dödsfall varje år.

Osäkerhet om salt
Facket genomförde också en undersökning bland konsumenterna. Detta visar att det finns mycket osäkerhet om effekterna av salt. Till exempel tycker 30 procent att salt är bra för dig och 70 procent vet inte vad den rekommenderade maximala mängden salt per dag är.

Tre fjärdedelar av konsumenterna vill ha tydlig information på etiketten och en majoritet är för att märka salt istället för natrium.

Nyckelord: