'För mycket motion är inte bra efter hjärtinfarkt'

Människor som har överlevt en hjärtattack uppmuntras ofta att träna regelbundet. Ny forskning visar dock att för mycket träning också kan vara skadligt för hjärt-kärlhälsan.

"Mer är inte alltid bättre", säger Lawrence Berkeley National Laboratory forskare Paul Williams. Williams och hans kollegor studerade nästan 2400 överlevande av en hjärtinfarkt under tio år. Under studien dog 526 deltagare till följd av hjärtinfarkt eller hjärtsjukdom.

Risk

Sammantaget minskade träningen risken att dö av hjärtinfarkt med cirka 65 procent. Men människor som sprang mer än 30 miles i veckan eller gick mer än 48 miles i veckan fördubblade faktiskt sin risk. Eftersom forskningen genomfördes bland överlevande av hjärtinfarkt är det inte klart om resultatet också gäller friska vuxna som tränar intensivt.

Träningsstandard

Enligt Williams är det bättre att överskrida de rekommenderade träningsstandarderna än att bara citera. Endast 6 procent av studiedeltagarna tränade för mycket. Williams kunde inte förklara varför risken för dödsfall från en hjärtsjukdom var högre i den senare gruppen av deltagare.

Resultaten av studien publiceras online i Mayo Clinic Proceedings.

Källor):
  • WebMD