Förhållandet mellan vaskulär dysfunktion och depression

En försämrad funktion av blodkärlen spelar inte bara en viktig roll i utvecklingen av hjärt-kärlsjukdom utan också i utvecklingen av demens och depression. Detta visar forskning från Thomas van Sloten och Nordin Hanssen från Maastricht UMC +.

Båda fick sin doktorsexamen cum laude på onsdagen. Van Sloten, internist i utbildning vid Maastricht UMC, beskriver i sin forskning förhållandet mellan vaskulär dysfunktion och depression. Nordin Hanssen, också en internist i utbildning, undersökte en ny mekanism som ligger bakom denna vaskulära dysfunktion.

Skanningar visar att försämrad kärlfunktion (vaskulär dysfunktion) kan leda till skada på hjärnan. Denna hjärnskada ökar i sin tur risken för demens och klagomål av depressiv karaktär. Särskilt skador på hjärnområdena som är involverade i reglering av känslor och känsla, de djupa hjärnstrukturerna, leder till depression.

Sockerproteiner

Hanssen undersökte en viktig ny mekanism bakom vaskulär dysfunktion hos personer med diabetes. Han fokuserade främst på forskning om sockrade proteiner, så kallade AGEs (avancerade slutprodukter för glykering). Det viktigaste resultatet av hans forskning är att höga koncentrationer av åldrar i blodet hos personer med diabetes är förknippade med en högre risk för hjärt-kärlsjukdom.

Ackumulering av dessa åldrar i kärlväggen leder till vaskulär dysfunktion och åderförkalkning. Om sådan åderförkalkning brister uppstår akut syresvält med en eventuell hjärtinfarkt eller stroke. Med denna forskning indikerar Hanssen en ny mekanism genom vilken hjärt-kärlsjukdomar utvecklas och ger verktyg för att bekämpa detta med så kallade AGE-hämmare. Detta ger utsikterna till en ny läkemedelsbehandling för hjärt-kärlsjukdomar. Avhandlingen visar också att åldersmätningar i blodplasman kan vara lämpliga för att förutsäga hjärt-kärlsjukdom.

Källor):
  • Maastricht UMC +