Färre astmaattacker på grund av ny medicin

Ett nytt läkemedel halverar antalet astmaattacker och gör det möjligt att kraftigt minska användningen av prednisonpiller. Detta rapporteras av Longfonds and the Dutch Respiratory Society (NRS).

Pulmonolog och forskare professor Guy Brusselle och kollegor testade det nya läkemedlet dupilumab på nästan 2000 astmapatienter. Studien visade lovande resultat hos patienter med svår astma. Brusselle: "Antalet astmaattacker halverades i denna grupp. Hos de allvarliga patienterna minskade attackerna till och med med två tredjedelar. Deras lungfunktion förbättrades också. "

Dupilumab

Det nya läkemedlet dupilumab är en så kallad antikropp. Detta innebär att läkemedlet verkar på en viss molekyl som spelar en roll i kroppens försvarssystem. Detta undertrycker astmastimuli (det kan till exempel vara djurhår eller damm).
Dupilumab har en bred effekt. Det blockerar slembildning, sammandragning av de släta musklerna runt luftvägarna och inflammation i lungytan.

Bra hopp

Enligt Longfonds-regissören Michael Rutgers ger denna utveckling hopp. "Fram till för några år sedan fanns det ingen specifik läkemedelsbehandling för personer med svår astma. Ofta var en hög dos av inhalationsmedicin och långa perioder på prednison med allvarliga biverkningar det enda sättet att undertrycka symtomen. De våldsamma astmaattackerna fortsatte. På grund av den nya medicinen upplever människor en förbättring av sina klagomål. Dagligt liv kan hanteras lite lättare igen. '

Källor):

  • Lång fond

  • Nederländska andningssällskapet