Första hjärtöronoperationen i Nederländerna

NEWEGEIN - En hjärtöraoperation utförs för första gången idag på Sint Antonius-sjukhuset i Nieuwegein.

Hjärtörat är ett litet utskjutande av förmaket. Att stänga av dessa förhindrar att patienter som lider av hjärtarytmier får stroke.

Varje år drabbas cirka 9 200 personer i Nederländerna av en stroke. Hos cirka 2500 patienter beror detta på hjärtarytmier.

Operationen har hittills endast gjorts i några få tyska kardiologiska centra, på ett schweiziskt och belgiskt sjukhus och för forskning i USA.

St. Anthony har subventionerats för tio verksamheter. Det hoppas att vårdförsäkringsgivarna kommer att bära kostnaderna i framtiden.

Källor):