Första "kylda ambulans" i Utrecht

UTRECHT - En "kyld ambulans" har körts i Utrecht-regionen sedan denna månad. Med hjälp av ambulansen kan patienter som har återupplivats efter hjärtstillestånd kylas på plats så att skador på hjärnan kan minskas. UMC Utrecht rapporterar detta.

Varje år drabbas cirka 550 personer i Utrecht-regionen av en hjärtstopp. Forskning visar att kylning av kroppen är bra för överlevnad och återhämtning av hjärnan hos människor som har återupplivats från hjärtstillestånd. Kylning saktar ner den skadade hjärnans ämnesomsättning, så energianvändningen minskar. Hittills har detta hänt efter patientens ankomst till sjukhuset.

Tidsbesparingar
Dr. Luuk Otterspoor, intensivist vid UMC Utrecht: "Ju tidigare vi börjar kyla hjärnan efter en hjärtstopp, desto bättre. Vi trodde att vi kunde spara tid genom att kyla tidigare än på sjukhuset. Det ökar förmodligen chansen att överleva. Och chansen av återhämtning av hjärnans funktion. Dessutom är detta ett mycket billigt och också säkert sätt att behandla. "

Den kylda ambulansen är möjlig genom ett samarbete mellan UMC Utrecht och Regional Ambulance Provision Utrecht (RAVU).

Källor):
  • UMC Utrecht