Genombrott i kampen mot norovirus

Forskare har tagit ett viktigt steg i kampen mot norovirus, som orsakar svår maginfluensa. Forskarna skriver detta i Science.

Forskarna har lyckats odla viruset i ett laboratorium för första gången. Detta gör forskningen mycket enklare, eftersom det nu är lättare att testa läkemedel på den.

Hittills har det inte varit möjligt för forskare att studera hur viruset förökas och läkemedel och vacciner inte kunde testas.

Kräkningar och diarré

Noroviruset orsakar svår maginfluensa, som åtföljs av kräkningar och diarré. Det är mycket smittsamt och ihållande, vilket gör det svårt att bekämpa. Varje år blir cirka en halv miljon holländare sjuka av viruset.

När det gäller svagare patienter, som äldre eller spädbarn, kan det vara dödligt.

Källor):