'God granne sänker risken för hjärtinfarkt'

Att ha trevliga grannar och känna dig ansluten till ditt område kan hjälpa dig att minska risken för hjärtinfarkt. Detta är enligt en studie från University of Michigan.

Forskarna frågade mer än 5000 amerikaner med en medelålder på 70 år hur de kände sig i sitt närområde. På en sju-punktsskala bedömde de huruvida de kände att deras grannar skulle hjälpa dem om det behövdes, om de litade på de flesta på församlingen och om de tyckte att deras grannar var vänliga.

Ämnenas hälsa övervakades sedan i fyra år. Under denna period hade 148 av 5276 deltagare (66 kvinnor och 82 män) en hjärtattack. En analys av data visade att med varje punkt högre på sju-punktsskalan minskade risken för hjärtinfarkt med 17 procent.

Socialt nätverk

Tidigare forskning har redan visat att miljön där någon bor kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Till exempel har antalet snabbmatbutiker i området, men även våld, buller och föroreningar en negativ effekt. Även om inga slutgiltiga slutsatser kan dras från denna studie indikerar forskarna att det finns en koppling mellan ett starkt socialt nätverk och god hälsa. Att bo i ett trevligt område kan bidra till detta.

Resultaten av forskningen har publicerats i Journal of Epidemiology & Community Health.

Källor):
  • Medicinsk Xpress