Hemtest som används mot livmoderhalscancer

Kvinnor ges möjlighet att göra ett smetstest själva hemma för befolkningsundersökning för livmoderhalscancer. Minister Edith Schippers informerade underhuset om detta.

Nederländerna har en god populationsscreening för livmoderhalscancer. Alla kvinnor i åldrarna 30 till 60 år får en inbjudan vart femte år att ta ett papperspray på sin läkarmottagning. Assistenten tar bort lite vävnad från livmoderns vägg för förebyggande gynekologisk cancerundersökning.

HPV-hemtest
Ungefär en tredjedel av målgruppen svarar inte på uppmaningen till befolkningsundersökning. För att förbättra förebyggandet ges därför kvinnor möjlighet att själva göra ett smetstest hemma. Det så kallade HPV-hemtestet kan vara en lösning för kvinnor som har svårt att träffa läkare, till exempel för att de har utsatts för sexuella övergrepp.

resultat av testet är förresten inte omedelbart känt. Kvinnor måste skicka självuppsamlad vävnad till ett laboratorium.

Källor):