"Hög hjärtfrekvens dåligt för äldres funktion"

Hos äldre är en högre vilopuls och en ganska konstant hjärtfrekvens associerad med sämre funktion i det dagliga livet.

Detta är slutsatsen från forskare från Leiden University Medical Center (LUMC).

Man har länge misstänkt att en högre hjärtfrekvens och en ganska konstant hjärtfrekvens inte är fördelaktig. Äldre med dessa egenskaper sägs vara mer utsatta, känsligare för påfrestning och för försämring. "Men den direkta anslutningen hade ännu inte bevisats", säger Dr Behnam Sabayan från LUMC. Forskarna undersökte därför data från 5 802 äldre. Dessa äldre med riskfaktorer för hjärtsjukdom var mellan 70 och 82 år gamla.

Enkla och mer komplicerade aktiviteter

Forskarna tittade på enkla aktiviteter som personlig vård, toalettvanor och promenader, liksom mer komplexa aktiviteter som hushållsarbete, matinköp och korrekt medicinering.

Äldre följdes i genomsnitt tre år. Under den tiden befanns de äldre med den högsta vilopulsen ha en 80 procent ökad risk att sakta ner i enkla aktiviteter. För de mer komplexa uppgifterna ökade risken för försämring med 35 procent. Liten variation i hjärtfrekvensen var också ogynnsam: personer med minst variation var 25 procent mer benägna att minska i både enkla och mer komplexa aktiviteter.

Puls och pulsvariation

Forskarna citerar flera skäl till varför en högre vilopuls och mindre variation i hjärtfrekvens kan vara förknippad med sämre funktion. Exempelvis indikerar en högre hjärtfrekvens och mindre variation i hjärtfrekvensen en sämre balans mellan det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. "När det sympatiska, så att säga, det aktiverande nervsystemet är överaktivt, sätter det en belastning på kroppen", förklarar Sabayan. "Dessutom lägger en högre hjärtfrekvens mer mekanisk stress på kärlen." Brist på variation i hjärtrytmen, eller en ganska stadig hjärtfrekvens, indikerar ett vanligt problem som gör att människor inte kan anpassa hjärtfrekvensen ordentligt till omständigheterna. "Då kan organens cirkulation äventyras, och det har konsekvenser för funktionen."

Bromsar nedför

Funktionsnedgång utvecklas gradvis. "Det är därför viktigt att vara noga och agera i rätt tid för att bromsa denna försämring. Till exempel genom att öka fysisk aktivitet eller ordinera läkemedel. Det är just i ett åldrande samhälle som vi måste vara vaksamma", avslutar Sabayan.

Forskningen publiceras i Canadian Medical Association Journal.

Källor):

  • LUMC

  • FMT Healthcare