Hjälp med hjärtstillestånd via textmeddelande

När någon får hjärtinfarkt räknas varje sekund. För att vara snabbare på plats har Association of Heartsafe Drenthe (VHD) inrättat ett nätverk av volontärer som får ett SMS i en nödsituation.

För att förkorta väntetiden efter att ha ringt 112 varnas volontärer i närheten av offret. De får ett sms via akuten. De frivilliga kan sedan komma till undsättning med en defibrillator (AED). Det nya provinsnätverket av volontärer i Drenthe har 10 000 medlemmar.

Avsikten är att ha 1500 AEDs tillgängliga i hela Drenthe till 2010. Det finns fler sådana nätverk i Nederländerna, men de är inte provinsiella.

Källor):
  • Trogen