"Hjärnan krymper på grund av vitamin B12-brist"

BAARN - Äldre med vitamin B12-brist har sannolikt mindre hjärnor och sämre kognitiva tester

Forskare från Rush University Medical Center följde 121 personer i åldern 65 år och äldre. Deras blod testades med avseende på indikatorer på vitamin B12-brist. Dessutom bedömdes deras minne och kognitiva färdigheter. Hjärnvolymen mättes med MR-undersökningar.

Hjärnvolym
Hjärnvolym minskar alltid med åldern. De med fyra eller fem markörer för vitamin B12-brist visade sig ha mindre hjärnvolym och sämre vid kognitiva tester. Människor vars hjärna krymper mest löper större risk att utveckla Alzheimers och andra demenssjukdomar.

Kosttillskott
"Det är för tidigt att säga om vitamin B12-tillskott eller kostförändringar kan förhindra dessa problem. Det är en intressant fråga att undersöka vidare", säger forskare Christine C Tangney.

Äldre
Vitamin B12-brist är svår att diagnostisera hos äldre. Det är därför inte den låga vitamin B12-nivån i blodet som är associerad med den krympande hjärnan, utan markörer som indikerar en brist på vitamin B12.

Källor):
  • WebMD