'Hjärnan återhämtar sig inte helt efter exponering för lösningsmedel'

Människor som utsätts för färg, lim eller avfettare på jobbet upplever oftare minnes- och tänkproblem efter pension. Även år efter exponering.
Detta säger forskare vid Harvard School of Public Health i tidskriften Neurology. "Våra resultat är mycket viktiga, eftersom exponering för lösningsmedel är vanligt", förklarar forskaren Erika L. Sabbath. "Lösningsmedel utgör en realistisk risk för anställdas kognitiva hälsa. Nu och i framtiden. När pensionsåldern stiger kommer exponeringen att bli ännu längre."

Forskning

Studien involverade 2143 pensionärer som exponerats för klorerade lösningsmedel, petroleumlösningar och bensen under sin arbetsliv. Bensen används för att tillverka plast, gummi och andra syntetiska material. Klorerade lösningsmedel finns bland annat i vissa rengöringsmedel, färglösare och avfettningsmedel. Petroleumlösningsmedel används i vissa lim, lacker och färger.
Deltagarna tog åtta kognitiv tester ungefär tio år efter pension. Medelåldern var 66 år. 59 procent hade funktionshinder i ett till tre av testerna, 23 procent fick lågt på fyra eller fler tester och endast 18 procent hade inga begränsade poäng.

Exponering

Anställda som hade utsatts för lösningsmedel under lång tid och ganska nyligen (12 till 30 år före testet) hade mest sannolikhet att ha minnesproblem. Dessa resultat förblev giltiga efter justering för faktorer som utbildningsnivå, ålder, rökning och alkoholkonsumtion.
"De mest och senast utsatta personerna visade försämring i nästan alla områden av minne och kognition, inklusive de som inte är associerade med exponering av lösningsmedel," sa Sabbath. "Det mest slående resultatet var dock att vi också såg kognitiva problem hos arbetare som exponerades för lösningsmedel för mer än 50 år sedan. Det verkar som om lösningsmedlets effekt på minnet inte försvinner med tiden."
Källor):
  • Science Daily