Hjärnrehabilitering förbättrar livskvaliteten efter hjärtstillestånd

Livskvaliteten efter hjärtstillestånd kan förbättras avsevärt genom att särskilt uppmärksamma hjärnkonsekvenser under återhämtning. Detta visar forskning från Maastricht UMC +.

Hjärtstopp skadar inte bara hjärtat utan också hjärnan. Detta skapar problem med minne och tänkande. Bland annat tillåter utplaceringen av en specialiserad sjuksköterska människor att återvända till jobbet tidigare. Resultaten av studien publicerades nyligen i den ledande International Journal of Cardiology.

Nedsatt förmåga att tänka

För närvarande överlever en av fem personer hjärtstillestånd. Hälften av de överlevande möter kognitiva problem, såsom nedsatt minne och tänkande. Hjärnan är skadad eftersom den tillfälligt inte förses med blod.

Logiskt sett ägnas mycket uppmärksamhet åt konsekvenserna för hjärtat i eftervårdsprocessen, men problem med hjärnan är ofta mindre välkända. Detta kan till exempel leda till tänkningsstörningar, beteendeförändringar, depression och ångest, men också till svårigheter när man återvänder till arbetet och i social interaktion.

Forskningen visar att bland annat användningen av en specialiserad sjuksköterska med kunskap om både neurologi och kardiologi har ett stort mervärde och kan bidra till att förbättra livskvaliteten efter hjärtstillestånd.

Källor):
  • Maastricht UMC +